SPL Hand Coloured Rare Book Collection Featuring Norman R Bobins

If you would like to get in touch, please feel free to contact:

KRUYF, H.G.
C. Springer, H. Greeven, H.G. ten Cate, J.C. Grieve and others.
Souvenirs de Holland [spine title].

Published
Amsterdam: Frans Buffa and Sons, c.1825-1854.
References
Landwehr 289,317,327,339,443,444 cites many of these plates in this series of six; Bobins 1004.
Plates
119 + map
Binding/Size
M=4to
Value
25001-100000
Published
Amsterdam: Frans Buffa and Sons, c.1825-1854.
Ref
5270

Large quarto, lithographed map the Netherlands and 119colour lithographic views (topography, architecture, costumes, etc.) Publisher’s half red morocco, red cloth boards gilt; most tissue guards present. Some plates were drawn on stone as early as 1825, but most published around 1850. All, or nearly all, were published by Frans Buffa and Sons in Amsterdam. Coloured plates in order: [Map] Kaart...Nederlanden. Amsterdam. 1. Het Koninklyk Paleis. 2. De Dam. 3. De Nieuwe Beurs. 4. Nederlandsche Bank. 5. Heerengracht, by de Warmoesgracht. 6. De Nieuwe Markt. 7. De Oude Kerk. (exterior) 8. De Oude Kerk. (interior) 9. De Heerengracht. 10. De Munttoren. 11. Rokin. 12. Haringpakkery en Brug van de nieuwe stads Herberg. 13. De R.C. Kerk Moyzes en Aaron. 14. Entrepotdok. 15. De Nieuwe Kerk. (exterior) 16. De Nieuwe Kerk. (interior) 17. Gezigt Buiten de Haarlemmer Poort. 18. Binnen Amstel. Achter de Doelenstraat. 19. De Groote Zaal van het Koninglyk Paleis. 20. De Kalverstraat. 21. Graf van den Admiraal de Ruyter. 22. De Rinne Amstel. 23. De Hooge Sluis. 24. De Wester-Kerk. 25. De Willems Poort. 26. Station der Haarlemmer Spoorweg. La Haye. 27. Koninklyk Paleis. Noord-Einde. Scheveningen. 28. Gezigt van de Duinen. La Haye. 29. Korte Voorhout. 30. Het Voorhout. 31. Gezicht op de Plaats. 32. Het Binnehof en Lotery Zaal. Scheveningen. 33. Het Badhuis. La Haye. 34. Paleis van Z.K.H. Prins Alexander der Nederlanden. Haarlem. 35. De Hal. 36. Het Orgel in de Grote Kerk. Leyden. 37. Het Stadhuis. Delft. 38. De Groote Kerk. Rotterdam. 39. De Beurs. Utrecht. 40. Het Stadhuis. 41. Sonsbeek. 42. Marienberg. 43. Bilioen. 44. Keppel. 45. Molenbeek. 46. De Oorsprong. 47. Sonsbek. 48. Hulkestein. 49. Angerenstein. 50. Ren'enck. 51. Bronbeek. 52. Het Gotische Gebouw. 53. Larestein. 54. Overbeek. 55-56. Roosendaal. 57. Bilioen. 58. Klingelbeek. 59. De Zyp. 60. Klarenbeek. 61. Doorwerth. 62. Lustoord. 63. Engelenburg. 64. Villa Nova. 65. Toeslede. Traineau en usage a Amsterdam. 66. Noord-Hollandsche Chais. Cabriolet en usage en Hollande. 67. Enterrement. Noord Holland. 68. Koepel te Broek. 69. Kerk te Broek. Zaandam. 70. Het Huisje van Peter de Grote. 71. Interieur de la Cabane... 72. Port d'Amsterdam (Promenade sur l'eau). 73. Nord-Hollandaise. 74. Jeune Fille de la Frise. 75. Servante d'Amsterdam. 76. Jeune Fille de Zaandam (Nord Hollande). 77. Jeune Nordhollandaise. 78. Jeune Nordhollandaise. 79. Een Boer en Boerin van het eyland Walchern, Provintie Zeeland. 80. Een Vriesche en Groningsche... 81. Vriesche Boer en Boerin uit de Omstreek van Leeuwaarden. 82. Een Amsterdamsche dienstmaagd en een melkboerin van dezelve omstreek. 83. Eene Boein met haar kind, en een Meisje van Assendelft, in noord Holland. 84. Eene getrouwde vrouw en eene jonge dochter can Hinloopen in de province Vriesland. 85. Een Visscher en deszelfs dochter van het eiland Schokland gelegen in de Zuiderzee. 86. Hern hutlersche vrouw en dochter van Zeist by Utrecht. 87. Eene getrouwde vrouw en eene Bruid en jongelie van het eiland Marken gelegen in de Zuiderzee. 88. Een Alkmaarsche Jusvrouw en een Meisje van Zaandam. 89. Boer en Boerin van het Eiland Schouwen markt gaande. 90. Melkboerin en een Dienstmiesje te Nymegen, Provincie Gelderland. 91. Scheveningsche Visscher en zyne vrouw. 92. Twee Amsterdamsche Aanspreckers. 93. Boer en Boerin van het Eiland Zuid Beveland. 94. Een Boer en eene Boerin uit de omstreeken van Parmerend in Noord Holland. 95. Jong Boer en landmeisje uit de omstrecken van's Bosch, markt gaande. 96. Boer en Boerin uit de omstrecken van Leyden. 97. Amsterdamsche Vischvrouw en een Dienstmeisje. 98. Eene Lutersch, Roomsch en Burger weemeisje te Amsterdam. Amsterdam. 99. De Caserne Oranje Nassau. 100. Het Gebouw der Maatschappij Felix Meritis. 101. De Mont Albans-Toren. 102. De R.C. Kerk op den Cingel bij den Heiligen weg. 103. De Fransche Schouwburg. 104. De Kalverstraat, van den Heiligeweg naar de Munt. 105. De Hollandsche Schouwburg en de Leydsche Poort. 106. Het R.C. Maagdenhuis op het Spuy. 107. De Utrechtsche Poort, van buiten. 108. De Muijde-Poort van den buiten - Cingel te zien. 109. De R.C. Kerk De Pool en het Kweekschool der Zeevaart. 110. De Binnen Amstel bij de Heerengracht en de Blaauw-brug. 111. De Hoogduitsche Jooden Kerk. 112. De Portugeesche Jooden Kerk. 113. Het Werkhuis. 114. Het Huis te half-weg Haarlem genaamd Zwanenburg. 115. Het Lustslot in het Haagsche Bosch. 116. Het Huis van voren. 117. Het Lustslot te Soestdijk, uit den tuin te zien. 118. Het Loo, zomerverblijf van Z.M. den Koning. 119. Het Paviljoen te Haarlem, van den Hout af te zien.