SPL Hand Coloured Rare Book Collection Featuring Norman R Bobins

If you would like to get in touch, please feel free to contact:

PERELAER, M.T.H.
Rees, W.A. van
Nederlansh-Indie.

Published
Leiden: Sitjhoff, 1881-1883.
References
Bastin & Bromer 687 - 688; Bobins 301.; Not in Abbey.
Plates
107
Binding/Size
L=FOLIO
Value
0-5000
Published
Leiden: Sitjhoff, 1881-1883.
Ref
5233

FIRST EDITION. 4 vols; small folio, lithographed titles, 103 chromolithographed plates, mounted on heavy paper after drawings by Rappard. Original red morocco-backed embossed red cloth. Spine in gilded compartments, boards stamped in blind and gilt. Slight wear to head and tail of spines, corners bumped and rubbed. A rare complete set of Batavia, Java, Buitzorg, and other possessions. The work represents a romanticised account of the country and enjoyed considerable popularity despite its high price. This beautiful production is distinguished in the history of Indonesian illustration because the lithographs were produced from original photographs and not drawings. The text, by two of Indonesia's most popular writers, is considered highly readable. Volume 1. Buitenbezittingen. 1. Title page. 2. De "Tjiliwoeng" (bootje) tusschen de havendammen. 3. Vlerkprauwen. 4. In het bosch. 5. De rivier te Padang. 6. Woning van den Gouverneur ter Sumatra's Westkust. 7. Koffie-etablissement. 8. Pajakoembah. 9. Karbouwengat. 10. Het Michiels-monument. 11. De "Zeemeeuw" om de noord koersende. 12. Atjehsche woning. 13. Riouw. 14. Tinsmelterij. 15. Sintang. 16. Diamantputten. 17. Een vlot op de Barito. 18. Een Borneoosch meer. 19. Het fort Rotterdam te Makassar. 20. Graven te Bontowala. 21. De waterval bij Maros. 22. Woning van den koning van Gia. 23. Kade te Makassar. 24. Reede te Banda Neira. 25. Straat te Amboina. 26. Gezicht op Ternate. Volume 2. Batavia. 1. Frontispiece. Aanlegplaats aan den zoogenaamden. 2. Title page. 3. De oude kasteelpoort van de stadszijde gezien. 4. Tramrijtuig van binnen gezien. 5. Koelies (lastdragers), koffers dragende. 6. Het Marine-hotel. 7. Het paleis van Z.E. den Gouverneur-Generaal te Rijswijk. 8. Een Chineesche klontong (rondventer). 9. Ruine van de woning van Pieter Eberveld op den weg van Jacatra. 10. De oude stadskerk op den weg van Jacatra. 11. De stads buitenkerk van binnen gezien. 12. Een toko (winkel) in de oude stad Batavia. 13. Woning van Z.E. den Luit-Generaal kommandant van het leger. 14. Het stadhuis met het postkantoor. 15. Chineesche kamp nabij pintoe ketjil. 16. Eene gardoe (inlandsch wachthuis). 17. Dansoe (als Europeanen gekleedde Inlandsche potsenmakers). 18. Verliefde inlander, die zijne schoone eene serenade brengt. 19. Een kar-peer (voertuig op veeren). 20. Het Europeesch kerkhof te Tanabsng met het monument voor pastoor Van der Grinten. 21. Inlander, die kippen te koop aanbiedt. 22. Bediendenkamer in de bijgebouwen van eene Europeesche woning. 23. Eene keuken van eene Europeesche woning. 24. Eene goedang (provisiekamer). 25. Niet te huis. 26. Eene vendutie. 27. Het komediegebouw te Weltevreden. 28. De Willemskerk op het Koningsplein. 29. Het paleis van Z.E. den Gouverneur-Generaal op het Koningsplein. Volume 3. Buitenzorg. 1. Title page. 2. Wariengien-laan in s' Rijks Plantentuin. 3. Paleis van den Gouverneur-Generaal (voorzijde). 4. Kerk. 5. Wasschende vrouwen. 6. Rijstpelmolen. 7. Bruggen te Gedoeng Badak. 8. Inlandsche begrafenis. 9. Een blauwtje geloopen. 10. Inlandsche hangbrug. 11. Warong. 12. Weg in bergterrein. 13. Koffietuin. 14. Wevende vrouw. 15. Kerkhof in s ' Rijks Plantentuin. 16. Vijver met fontein in s' Rijks Plantentuin. 17. Huis van Raden Saleh te Menteng. 18. Paleis van den Gouverneur-Generaal (achterzijde). 19. Gezicht op den Pangerango vsn uit s' Rijks Plantentuin. 20. Bouwen van eene bamboewoning. 21. Tjipannas, buitenverblijf van den Gouverneur-Generaal. 22. Hertenjacht. 23. Woning van den Assistent-Resident te Soemedang. 24. Telaga Bodas. 25. Missigiet en minaret te Karang Antoe (oud-Bantam). 26. Rivier-overgang te Tjikandi. Volume 4. Java. 1. Title page. 2. Aan de rijsttafel. 3. Namiddagbezoek. 4. Kampong. 5. Bandijir. 6. Huwelijksoptocht. 7. Karang Bollong. 8. Controleurs-woning. 9. Plateau Dieng. 10. Meer Tjebong. 11. Bendy rijden. 12. De Boroboedoer. 13. Residentiehuis te Djokdjokarta. 14. Opiumkit. 15. Rampokkan. 16. Senennan. 17. Kerkje te Salatiga. 18. Goeboek. 19. Halte Tangoeng. 20. Residentiehuis te Bodjong (Semarang). 21. Tjap Go Meh. 22. Residentiehuis te Soerabaia. 23. Rong Rengel. 24. Waterval te Singgahan. 25. Rijstoost. 26. On het gebergte.