SPL Hand Coloured Rare Book Collection Featuring Norman R Bobins

If you would like to get in touch, please feel free to contact:

[COSTUME]
Maskerdae: Gecostumerde optogt gehouden door de leeden van het

Published
Leiden: 1855.
Plates
126
Binding/Size
M=4to
Value
0-5000
Published
Leiden: 1855.
Ref
818

Oblong folio. Pp. 8; 28 printed on blue paper, with 126 superb hand-coloured illustrations making an extensive panoramic view of this historic commemoration. Hardcover bound in the original full grey cloth upper board with large gilt illustration within blind embossed decorative frame gilt lettering; lower board with large decoration embossed in blind with cloth ties. Some spots have minor imperfections. In a very good condition. FIRST EDITION. A most attractive and animated view of the masquerade parade held to commemorate the entry of Karl V to the City of Dordrecht in 1515. This is a celebration of form and colour indeed. The illustrations lithographed on stone and hand-coloured by the contemporary Dutch Master Printer P. W. M. Trap are amongst the most beautiful examples of this technique. RARE. Coloured plates in order: Volgorde van den Optogt. 1. Vier stadstrompetters van Dordrecht. 2. Charles de Poupet, seigneur de la Chaulx, Crevecoeur, Roche sur Laune, Baine en Mallere...(te paard) 3. Philips Lombart, Johan Marlot and Adriaan Spirinck, fouriers. (te paard) Handboogschutterij van St. Sebastiaan. 4. Tamboer en pijper. 5. Mr. Willem Adriaensz. Stoop, schutmeester. 6. Vaandrig, dragende en banier der schutierij, voorstellende den marteldood van St. Sebastiaan, beschermheilige van het gilde. 7. Zeven schutters van den handboog. Regering van Dordrecht. 8. Twee stadsboden met de bossen. 9-10. Twee leden van de veertigen. 11. Gerrit Heynricszoon, schepen. 12. Joost Jan Weyntszoon, schepen. 13. Adriaan Kant Ghysbrechtszoon, raad. 14. Jan Gherritszoon, raad. 15. Mr. Floris Oem van Wyngaerden Janszoon, pensionaris. 16. Cornelis van der Myle Cornelis Damaszoon, tresorier. 17. Twee helebaardiers van den burgemeester der gemeente. 18. Jacob Oem Jacobszoon, burgemeester van 's herren wege of van dm gerechte, voorszitter van den schepenbank. 19. Pieter van der Myle Damaszoon, burgemeester van de gemeente. 20. Mr. Adriaan Woutererszoon, secretaris. 21. Twee hellebaardiers van den schout. 22. Jan Oem Dirkszoon, schout van Dordrecht, ridder van Jeruzalem. 23. Pieter Schoock Willemszoon, baljuw van de Merwede. Zwitsersche Soldaten. 24. Tamboer en pijper. 25. Vincent Hammerer, kapitein. 26. Vaandrig dragende een vaandel, waarop het Bourgondische wapen. 27. Zeven man Zwitsers. 28. Jan I, graaf van Egmond, heer van Purmerend, Baer, Hoogswoude en Aertawoude, stadhouder-generaal van Holland, Zeeland en West-Friesland... (te paard) 29. Floris van Egmond, Graaf van Buren en Leerdam, heer van Ysselsteyn, St. Maartensdyck, Cranendonck, Jaersvelt, en het land van Kuyck... (te paard) Staten van Holland: Leden der Ridderschap en Edelen. 30. Floris Oem van Wyngaerden Floriszoon, ridder, ambagtsheer van Ysselmonde. 31. Mr. Willem van der Coulster Ysbrandszoon, ridder, erfheer van Alkemade. 32. Jan van Scaghen Janszoon, ridder. 33. Adriaan van Dorp Corneliszoon, ridder. 34. Willem Oem van Wyngaerden Janszoon, ridder, heer van Albranswaard. 35. Gerrit van Assendelft Claeszoon, ridder, heer van Aaendelft en Heemskerck. Vertegenwoordigers der Zes Groote Steden. 36. Barthout van Nuyssenburg Dirkszoon, afgevaardigde uit Dordrecht. 37. Jan Paedse Claeszoon, afgevaardigde uit Leiden. 38. Dirk Huygenszoon de Groot, afgevaardigde uit Delft. 39. Frederik Arienszoon, afgevaardigde uit Gouda. 40. Andries Boelenszoon, afgevaardigde uit Amsterdam. 41. Dirk van Bekenstein, afgevaardigde uit Haarlem. Hof van Holland. 42. Mr. Nikolaas Everhardi, president. 43. Karel Garnier, procureur. 44. Mr. Jacob Mauriszoon, extraordinaris raad. 45. Mr. Abel van der Coulster Ysbrandszoon, ridder, extraordinaris raad. 46. Mr. Aert Sandelyn, griffier. Raad der Financien. 47. Jehan Ruffault, tresorier-generaal. 48. Adriaan Floriszoon, theologiae doctor, proost van Oud Munster, kanunnik en tresorier der Mariakerk te Antwerpen en van St. Pieter te Leuven... Hooge Raad der Nederlanden van Mechelen. 49. Mr. Louis de Bouzan, raad. 50. Mr. Jean Auxtruyes, raad. 51. Mr. Willem de Marques, procureur-generaal. 52. Mr. Philips Haneton, ridder, heer van Linth, secretaris, audiencier. Geheime Raad. 53. Jean de Sauvaige, seigneur d'Escaubecke, Bierbecke, Itterbeeck, Ligny, etc., groot-kanseiler van Bourgondie... 54. Mercurin Alburio, heer van Gattinaria, voorzitter van het hof van Bourgondie. 55. Mr. Jean Carondelet, deken van Besancon, meester van de requesten. Boogschutters te paard, Lijfwacht van Karel. 56. Drie trompetters en een paukenslager (te paard). 57. Olivier de Fama, kapitein (te paard). 58. Vaandrig met een vaandel, waarin Karels spreuk (te paard). 59. Vier boogschutters (te paard). Prinsen en Edelen. 60. Jan II van Wassenaar, burggraaf van Leiden, ambagtsheer van Voorburg, Voorschuten, Valckenburg, Catwyck, Oestgeest en Barendrecht...(te paard) 61. Frederik van Beijeren, Paltsgraaf aan den Rhijn, raad en kamerheer van Karel. (te paard) 62. Philips van Kleef en Mark, heer van Ravesteyn, Wynendael, Herpen en Torhout, raad en kamerheer van Karel. 63. Philips van Bourgondie, heer van Sommelsdijk, Blaton en Crubeke, admiraal ter zee, vliesridder. (te paard) 64. Karel van Croy, prins van Chimay, markgraaf van Limoges, baron van Quievrain en Estrun, heer van Escaussines, pair van Henegouwen...(te paard) 65. Karel van Lannoy, heer van Sanzelles en Maingoval, grootschildknaap van Karel, dragende den eeredegen. (te paard) 66. KAREL, prins van Spanje, aartshertog van Oostentenrijk, Hertog van Borgondie en Brabant, graaf van Holland en Zeelande, heer van Friesland, overste der vliesridders. (te paard) 67. Jean de Berghes, Charles de Brimeu and Louis de Luxembourg, pages. 68. Willem van Croy, heer van Chievres, Beaumont, Aerschot, Bierbecke, Rotselaer en Heverle, pair van Henegouwen, erfelijk drossaard van Brabant...(te paard) 69. Hendrik graaf van Nassau en Vianden, herr van Breda, Grimbergen, Diest, Sichem en Rumpst, burggraaf van Antwerpen...(te paard) 70. Maximiliaan van Hoorn, heer van Gaesbecke, Honschote, Hese, Leende, Braine en Geldorp, burggraaf van St. Winoxbergen...(te paard) 71. Maximiliaan van Bergen, heer van Zevenbergen, Noordeloos en Heemskerk, kamerheer van Karel. (te paard) 72. Reinoud III herr van Brederode, Vianen, Ameyden en Haverencourt. (te paard) 73. Adriaan van Egmond, heer van Kenenberg. (te paard) 74. Robert de la Marck, le Sanglier des Ardennes, heer van Aremberg en Sedan, burggraaf van Brussel, kamerheer van Karel. (te paard) 75. Don Pedro de Portocarrero, Spaansch edelman. (te paard) Gezanten. 76. Eduard Ponyng, raad en controleur van Engeland, gezant aan het hof Karel, ridder van den Kousenband. 77. De Commandeur de la Micha, gezant van den koning van Arragon aan het hof van Karel. De Landvoogdes met Haar Gevolg. 78. Margareta van Oostenrijk, hertogin van Bourgondie, douariere van Savoye, landvoogdes der Nederlanden. 79. Francoise van Luxemburg, vrouwe van Enghein, echtgenoote van den heer van Ravesteyn, hofdame van Margareta. 80. Jacqueline van Porceau, jonkvrouwe van Croy, hofdame van Margareta. 81. Laurent de Gorrevod, vicomte de Salins, baron de Montanai, Marnai, Corcondrai, gouverneur van Bresse... (te paard) 82. Antonie van Lalain, heer van Montigny, Cuilenburg, Estrees en Merbe, kamerheer van Karel, voorzitter van den raad der financien. (te pasrd) 83. Mr. Pierre Picot, physicien, liijfarts van Margareta. 84. Jean de Bregilles, edelman, hofmeester van Margareta. 85. Jean d'Ostin, gennamd Hesdin, schildknaap, hofmeester van Margareta. Gevolg van Karel. 86. Frederik van Croy seigneur du Roeulx, Beaurain en Hangest sur Somme, pair van Henegouwen, groothofmeester van Karel, vliesridder. (te paard) 87. Claude Bouton, seigneur de Courbaron, edelman, hofmeester vsn Karel. 88. Moukeron, edelman, hofmeester van Karel. 89. Philips Dales, schildknaap, hofmeester van Karel. 90. Paul d'Amerstorf, edelman, sommelier de corps van Karel. 91. Jean de Courteville, seigneur de la Buissiere, premier sommelier de corpd van Karel. 92. Gerard de Perroche, prevot d'hotel. 93. Mr. Louis Barangier, geheimschrijver van Karel. 94. Dirk van Heetvelde, garde der juweelen. 95. Mr. Charles de Verderue, secretaris in den geheimen raad, geheimschrijver van Karel. 96. Mr. Jan van Marnix, heer van Marnix en Toulouse, ridder, tresorier van Margareta, secretaris in den geheimen raad... 97. Mr. Louis de Marlian, physicien, eerste lijfarts van Karel. 98. Ghysbrecht Hessels, chirurgijn van Karel. Lansknechten. 99. Tamboer en pijper. 100. Simon Francois, kapitein. 101. Vaandrig dragende een vaandel, waarop het Bourgondische wapen. 102. Zeven lansknechten. 103. Twee trompetters. 104. Michiel van Croy, heer van Sempy en Parwez, raad en kamerheer vsn Karel, vliesridder. 105. Karel van Lalain, baron van Escornaix, heer van Braele en St. Aubin, raad en kamerheer van Karel, vliesridder. (te paard) 106. Jehan de Berle, luitenant van Hendrik van Nassau. 107. Adolf van Bourgondie, herr van Beveren, Veere, Vlissingen, Brouwershave, Westkapelle... Gilden van Dortrecht. 108. Bode der Gilden. Gilde der Timmerlieden. 109. Dienaar van het gilde dragende het blazoen der vereeniging, waarop de beschermheilige St. Joseph. 110. Deken van het gilde. 111. Gildemeester. 112-113. Twee gildebroeders. Gilde der Kooplieden. 114. Dienaar van het gilde dragende het blazoen der vereeniging, waarop de beschermheilige St. Nikolaas. 115. Deken van het gilde. 116. Gildemeester. 117-118. Twee gildebroeders. Voetboogschutterij van St. Joris. 119. Tamboer en pijper. 120. Schutmeester van St. Joris. 121. Vaandrig dragenden den banier, waarop de beschermheilige van het gilde, St. Joris den draak bevechtende. 122. Zeven schutters van den voetboog. Zwaargewapenden te paard. 123. Twee trompetters. (te paard) 124. Beauregard, kapitein. (te paard) 125. Vaandrig met een vaandel, waarop het Bourgondische wapen. (te paard) 126. Zwaargewende. (te paard)