SPL Hand Coloured Rare Book Collection Featuring Norman R Bobins

If you would like to get in touch, please feel free to contact:

BOS, G.J.
Maskerade Gehouden Door de Leden van het Leidsche Studenten-Corps den 15den Juni 1875

Published
Leiden: Jacs. Hazenberg, Corns. Zoon, 1875.
Plates
318
Binding/Size
M=4to
Value
0-5000
Published
Leiden: Jacs. Hazenberg, Corns. Zoon, 1875.
Ref
1247

(FESTIVAL BOOK) Oblong 4to. 49 panel leporello (approx. 49 ft.) with 318 lithographed and hand coloured illustrations of the 1875 Leiden Maskerade. With [8] pp. legend booklet, listing participants and costumes, printed on blue paper and a 16 pp. program booklet (issued separately?) printed on pink paper. Loose as issued in embossed brown cloth portfolio, with gilt embossed title to upper board, ties, some minor foxing - else very good internally. Label of "J.J. Dorsten, Boekbinder, Leiden" on front paste down. Marsquerade held by the students of Leyden High School to celebrate their 300th anniversary, depicting many famous and remarkable man associated with the school since its foundation etc. Colour plates in order: 1-2. Twee trompetters. 3. Jonker Hendrik Pietersz. Wassenaer. 4. Johan van der Does, Heer van Noorwijk en Kattendyke, Hoogheemraadslands van Rijnland... 5-6. Tamboer en pijper. 7. Claes Dierxz van Montfoort, kapitein. 8. Claes Huyghensz. Gael, hopman. 9. Vaandrig. 10-19. Schutters. 20. Pieter Adriaensz van der Werff, Burgemeester. 21. Jan van Hout, Secretaris der stad. 22. Jacob van der Does, Heer van Noordwijk, Raadnevens Zijne Excellentie, Superintendant over de Stad Leyden... 23-24. Twee Stadsboden. 25. Foyt van Brouckhoven, Schout van Leiden (te paard.) 26. Willem van Heemskerck Jansz, Burgemeester. 27. Willem van Loo, Burgemeester. 28. Cornelis Adriaensz. Barrevelt, Schepen. 29. Andries Schot, Schepen. Lakenbereidersgild. 30. Banierdrager. 31. Hoofdman. 32. Hoofdman. Chirurgijnsgild. 33. Banierdrager. 34. Hoofdman. 35. Hoofdman. Brouwersgild. 36. Banierdrager. 37. Hoofdman. 38. Hoofdman. 39. Cornelis Claesz. Vice-Admiraal van Vlissingen, Vice-Admiraal op de Zeeuwsche vloot. 40. Lodewijk van Boisot, Heer van Ruart, Admiraal van Zeeland. 41-50. Watergeuzen. 51. Kolonel de Noyelles, bevelhebber der Walen in Staatsche dienst. 52. Kolonel La Garde, bevelhebber der Franschen in Staatsche dienst. 53-62. Walen en Franschen. 63. Mr. Geraerd van Wujngaerden, Licentiaat in de beide Rechten, Rand-ordinaris in den Hove van Holland. 64. Mr. Pieter Wasteel, Rand nevens Zijne Excellentie. 65. Caspar Jansz Coolhaze, voorloopig Professor in de Theologie. 66. Mr. Diederick van Egmond van der Nieuborch, Licentiaat in de beide Rechten, Prof. in de Rechten... 67. Mr. Cornelis de Groot, Licentiaat in de beide Rechten, Raad der stad Delft, Prof. in de Wijsbegeerte... 68. Mr. Joost de Menijn, Doctor in de beide Rechten, Prof.in de Rechten... 69. Petrus Forestus, Doctor in de Medicijnen, Gepensioneerd Geneescheer der stad Delft... 70. Geraert de Bont, Doctor in de Medicijnen, voorloopig Professor in de Wis-en Sterrekunde. 71. Laurens van Oorschot, Doctor in de Medicijnen, voorloopig Professor in de Geneeskunde. 72. Jan van Vliet, Heer van Heilo en Hoencoop, Burgemeester van Haarlem. 73. Jacob van Duivenvoorde, Ridder, Heer van Warmond, Woude en Alkemade, Rand in den Hove van Holland. 74. Mr. Paulus Buys, Heer van Vliet en Kapelle, Lands Advocaat, Raad nevens Zujne Excellentie... 75. Dr. Francois Maelson, Pensionaris van Enkhuizen. 76. Mr. Pieter de Rijke, Baljuw van Vlissingen. 77. Me. Johan van Oldenbarnevelt, Pensionaris van Rotterdam. 78. Mr. Nicolaas Brunynck, Secretaris van Zijne Excellentie. 79. Mr. Jacob Tayaert. 80. Jan Fruytiers, Requestmeester van Zijne Excellentie. 81. Karel van Boisot, Gouverneur Vlissingen Afgevaardigde tot den Bredaschen Vredhandel (te paard.) 82. Dirk van Haeften, Heer van Gameren, Bevelhebber van Bommel (te paard.) 83. Jan van Duivenvoorde, Kapitein van de Vrijbuiters (te paard.) 84. Diderick Sonoy, Gouverneur van het Noorder-kwartief (te paard.) 85. Philips van Marnix, Heer van Mont St. Aldegonde, Souburg en Touwink Afgevaardigde tot den Bredaschen Vredehandel. 86. Guillaume de Maulde, Sieur de Mansart (te paard.) 87-88. Page. 89. WILLEM, PRINS van ORANJE, GRAF van NASSAU, van CATZENELLBOGEN van VIANDEN, van DIETZ... 90-91. Page. 92. Rutger van den Boetzelaer, Heer van Langerak, Carnisse en Asperen (te paard.) 93. Adriaen van Swieten, Heer van Swieten, Kalslagen en Schrevelsrecht, Hoogheemraad van Rijnland...(te paard) 94. Arent van Dorp, Heer vsn Teemsche, Maasdam en Middelharnis, Gouverneur van Zierikzee... (te paard) 95. Willem van Zuylen van Nyevelt, Heer van Bergambacht, Aertsbergen, Ammers, Darthuisen... (te paard) 96. Johannes Junius, Ridder, Heer van Roerheim en Cormaillon, Gouverneur van Veere (te paard.) 97. Floris van Pallant, Grave van Culemborch, vrijheer van Pallant en van den lande van Witthem, Heer van Weerde en Weerderbroeck..."Premier Noble" van Holland... (te paard.) 98-99. Twee trompetters der Staatsche ruiters (te paard.) 100. Filips, Graaf van Hohenlo, Heer van Langenburg, Aanvoerder der Staatsche ruiters (te paard.) 101-110. Staatsche ruiters (te paard.) 111. Allegorische wagen, voorstellende: Victoria, die de Leidsche Stedemaagd kroont en haar Minerva toevoert. 112-117. Geleiders der paarden. 118-119. Pedellen. 120. Me. Gerit Amelisz van Hoogeveen, Pensionaris van Leiden, Curator der Leidsche Hoogeschool. 121. Mr. Cornelis de Coning van Belois, Burgemeester van Delft, Cutator der Leidsche Hoogeschool. 122. Cornelis van der Myle, heer van Mylen en Dubbeldam, lid der Ridderschap van Holland... 123. Mr. Adriaen Pauw, Ridder, Heer van Heemstede en Hazerswoude, pensionaris van Amsterdam... 124. Mr. Rochus van den Honaert, Ridder, Lid der gecommitteerde raden van Holland en West-Friesland... 125. Mr. Jacob Cats, pensionaris van Dortrecht, Raadpensionaris, Groot-zegelbewaarder der Staten en Graaflijkheid van Holland... 126. Mr. Pieter Paulus, Raad en Advocaat-Fiscaal ter Admiraliteit op de Maze, Voorzitter in de vergadering der Provinciale Vertegenwoordigers van Holland... 127. Banierdrager der Jurdische Faculteit. 128. Hugo Donellus, Professor in de rechten. 129. Johannes Voetius, Professor in de rechten. 130. Gerardus Noodt, Professor in de rechten. 131. Anton Schultingh, Professor in de rechten. 132. Johannes, Jacobus Vitriarius, Professor in de rechten. 133. Frederik, Wiilem Van Pestel, Professor in de rechten. 134. Banierdrager der theologische faculteit. 135. Franciscus Junius, Professor in de theologie. 136. Franciscus Gomarus, Professor in de theologie. 137. Jacobus Arminius, Professor in de theologie. 138. Johannes Coccejus, Professor in de theologie. 139. Banierdrager der philosophische faculteit. 140. Willebrordus Snellius van Royen, Profesor in de wiskunde. 141. Wilhelmus Jacbous s'Gravesande, Professor in de wi- en sterrekunde en wijsbegeerte. 142. Petrus van Musschenbroek, Professor in de wiskunde en wijsbegeerte. 143. Banierdrager der litterarische faculteit. 144. Justus Lipsius, Professor in de Hostorien. 145. Josephus Justus Scaliger "Academiae decus". 146. Daniel Heynsius, Professor in t ' Grieksch, de Staatkunde Hostorien. 147. Claudius Salmasius "Academiae decus". 148. Johannes Fredericus Gronovius, Professor in de Historien en de Welsprekendheid. 149. Tiberius Hemsterhuis, Professor in t' Grieksch en de Vanderlandsche Historie. 150. Albertus Schultens, Professor in t' Hebreeuwsch. 151. David Ruhnkenius, Professor in de Historien en de Welsprekendheid. 152. Lodewijk Caspar Valckenarius, Professor in t' Greiksch en de Vanderlandsche Historie. 153. Banierdrager der medische faculteit. 154. Rembertus Dodonaeus, Professor in de medicijnen. 155. Petrus Paeuw, Professor in de medicijnen. 156. Carolus Clusius, Professor in de medicijnen. 157. Franciscus de le Boe Sylvius, Professor in de medicijnen. 158. Hermannus Boerhaave, Professor in de medicijnen. 159. Bernardus Siegfried Albinus, Professor in de medicijnen. 160. Maurits, Prins van Oranje-Nassau enz. Stadhouder, en kapiteijn-generael over Gelderland, Holland, Zeeland, Utrecht... (te paard.) 161-162. Twee pages. 163. Justinus van Nassau, Admiraal van Zeeland 1576 (te paard.) 164. Philips, grave van Nassau, Vianden, Dietz, Dillenberg enz. Gouverneur van Gorcom 1583 (te paard.) 165. Simon Stevin, Kwartiermeester-Generaal des legers, Eerste Opzichter over s' lands waterbouwkundige werken (te paard.) 166. Mr. Francois van Aerssens, Heer van Sommelsdijk, Ridder van St. Michiel, Ambassadeur der Staten-Generaal an het Fransche hof... 167. Mr. Adriaan van Manmaker, baljuw van Middelburg, Thesaurier-Generaal van Zeeland...(te paard.) 168. Gideon Baron van den Boetzelaer, Heer van Langerak, Gouverneur van Loevestein en Woudrichem...(te paard.) 169. Reinout van Brederode, Baron van Wezemberg, Heer van Veenhuizen, Spanbroek, Oosthuizen...(te paard.) 170. Arnold van Randwijck, lid van de Gekdersche Ridderschap, geocommiteerde ter vergadering der Staten-Generaal (te paard.) 171. Mr . Rombout Hoogerbeets, Raad en Pensionaris van Leiden, Secretaris van Curatoren... 172. Mr. Jacob Magnus, Ridder, Heer van Groot Ammers, Bergambacht en Melissant, Burgemeester van Middelburg... 173. Adriaan Elsevier, 1599. 174. Mr. Govert Brasser, Thesaurier-Generaal der Unie, 1606. 175. Petrus Scriverius, 1593. 176. Vincent de Gonzaga, Hertog van Mantua, Marcheria, Gotto, Ostiano, Volta, Gapriana, Caneto Rovere...(te paard.) 177. Ferdinand Prins van Bozzolo, graaf van St. Martin, Revarolo en Isola, 1608 (te paard.) 178. Ludovicus Caraffa, Prins van Stigliano, Hertog van Sabionette en Trajetto, 1608 (te paard.) 179. Martin Opitz. 180. Scipio Gentilis, 1582. 181. Frederik Hendrik, Prins van Oranje-Nassau, Stadhouder en kapitein-generaal over Gelderland, Holland, Zeeland, Utrecht, "Stadt de Lande"...(te paard.) 182. Willem Frederik, grave van Nassau, stadhouder van Friesland, 1626 (te paard.) 183. Hendrik Casimir, grave van Nassau, Stadhouder van Friesland en "Stadt en Lande" 1626 (te paard.) 184. Floris II van Pallant, Vrijheer van Pallant, Withem, Weerd, Heer van Weerderbroek, Engelsdorf, Lienden, Leede...(te paard.) 185. Maurits, grave van Nassau (te paard.) 186. Bartold van Gent, Heer van Loenen en Meinertswijk, Raad en Rekenmeester van Gelderland, 1606... (te paard.) 187. Hans van Wyckel, Lid van den Raad van State, 1635 (te paard.) 188. Mr. Albert Joachimi, Heer van Ostende en Hoedekenskeke, ridder der ordre van den Kouseband, 1586... (te paard.) 189. Mr. Cornelis van Beveren, Heer van Strevelshoek, West-IJsselmonde en de Lindt, Ridder van Sint Michiel... 190. Mr Simon van Beaumont (de ounde) Pensionaris van Middelburg, gecommitteerde ter Vergadering der Staten-Generaal, 1592. 191. Gerardus Johannes Vossius, eerst Regent van het Staten-Collegie, daarna Hoogleeraar in ce welsprekendheid en tijdrekenkunde en het Greiksch aan de Leidsche Hoogeschool... 192. Mr. Pieter Cornelisz. Hooft, Ridder van St. Michiel, Drost van Muiden, Baljuw van Gooiland... 193. Mr. Hugo de Groot, Advocaat-Fiscaal van den Hove van Holland, Zeeland en Westfriesland... 194. Mr. Andries Bicker, Heer van Engelenburg, Burgemeester van Amsterdam, 1694. 195. Mr. Constanttijn Huijgens, Ridder, Heer van Zuilichem, Zeelhem en Monnikenland, Ridder van Sint Michiel... 196. Mr. Laurens Reael, Gouverneur-Generaal der Oost-Indische bezittingen, Bewindhebber der Oost-Indische compajnie... 197. Caspar Barlaeus, eerst Onder-regent van het Staten-coll., daarna Hoogleeraar in de Logica en Redeneerkunde te Leiden... 198. Samuel Coster, Doctor in de Medicijnen, Oprichter der Nederduitsche Academie te Amsterdam, 1608. 199. Nicolaas Tulip, Burgemeester van Amsterdam. 200. Mr. Joan Six, Heer van Wimmenum en Vromade, Burgemeester van Amsterdam, 1634. 201. Frederik V koning van Boheme, Keurvorst van de Paltz Hertog van Beieren enz. (te paard.) 202. Frederik Hendrik, Kroonprins van Bohemen, Paltzgraaf, Hertog van Beieren, 1623. 203. Karel Lodewijk. 204. Robbert. 205. Maurits. 206. Wencislaus Willem, Baron van Ruppa, Cancelier van 't koninkrijk Bohemen (te paard) 1621. 207. Petrus Myllner von Mylhausen, Raad van Zijne Koninklijke Majesteit den Koning van Bohemen en Vice-Cancelier van dat rijk (te paard), 1621. 208. Roderich, Hertog van Wurtemburg en Teck, Graaf van Mompelgarden, Heer van Heidenheim (te paard), 1629. 209. Ferdinand, prins van Denemarken (te paard.) 210. Johannes Axely Oxenstierna (te paard.) 211. Illustrissimus Dominus Georgius Carolus Hlebouicz, Comes in Dabrowno, Castanides, Vilnensis... (te paard.) 212. Petrus Bethlehem de Ictar, Comes Comitatium Hoenjadiensis et Maramarousiensis, perpetuus dominus in Hoest et Iliae, 1626 (te paard.) 213. Ladislaus, Baron van Dorestay, Maarschalk v. h. groothertogd. van Lithauwen, 1632 (te paard.) 214. Januschius Radzivill, Dux Birzarum et Dubincorum, S.R. Imperii Princeps, 1631 (te paard.) 215. John Milton. 216. Richard Cromwell, Protector v. h. Engelsche Rijk. 217. Rene Descartes, 1630. 218. John Robinson. 219. Ludolf van Ceulen. 220. Sadia uit Jerusalem, Leeraar in 't Hebreeuwsch, Arabisch en Chaldeeuwsch, 1639. 221. Zaadas Abraham van Marocco, Leeraar in 't Hebreeuwsch, 1644. 222. Hacwardin uit Ispahan, Tolk en onderwijzer in de Perzische en Turksche talen, 1642. 223. Willem II, Prins van Oranje-Nassau enz. Stadhouder, en kapiteijn-generaal over Gelderland, Holland, Zeeland...(te paard.) 224. Mr. Johan van Gent, Heer van Osterwede, Lidder ridderschap van Gelderland...(te paard.) 225. Mr . Amelis vsn den Bouckhorst, Heer van Wimmenum, Lid van 't college van gecommitteerde Raden in Holland... (te paard.) 226. Mr. Alexander van der Capellen, Heer van Aartsbergen, Boedelhof, Mervelt enz. beschreven in de ridderschap des graafschaps Zutphen...( te paard.) 227. Mr. Willem Boreel, Ridder, Baron van Vremdijke, Heer van Duynbeke, Westhoven, Steeland en Peereboom...(te paard.) 228. Mr. Johan Huydecoper, Heer van Thamen, Blokland, Burgemeester van Amsterdam... 229. Francois van Donia, Gecommitteerde ter Staten-Generaal, 1599. 230. Mr. Nicolaas Stellingwerf, Pensionaris van Medemblik,1612. 231. Mr. Johan de Witt, pensionaris van Dordt, Raad-pensionaris van Holland, 1641. 232. Mr. Cornelis de Witt, Burgemeester van Dordrecht, Ruwaard van Putten, Curator der Leidsche Hoogeschool, 1641. 233. Mr. Pieter de la Court, 1643. 234. Mr. Dirk Graswinckel, Heer van Holy, Advocaat-fiscaal van Holland, Griffer der Staten-Generaal, Ridder van Sint Marcus... 235. Mr. Hieronymus van Beverningk, gecommitteerde ter Staten van Holland en ter Staten-Generaal... 236. Mr. Coenraad van Beuningen, Burgemeester van Amsterdam, ordinaris Ambassadeur in Frankrijk... 237. Mr. Johannes Meerman, Burgemeester en Raad der stad Leiden, Raad en Rekenmeester der Domeinen van Holland, 1634. 238. Mr. Willem Nieupoort, Pensionaris van Schiedam, ordinaris ambassadeur in Engeland. 239. Levinus Warner, Resident van den Nederlandschen Staat bij de Ottomanische Porte. 240. Christiaan Huygens, "docteur en droit" lid der Koninklijke academie van wetenschappen te Parijs en van 't koninklijk genootschap te Londen. 241. Mr. Johannes Thysius, 1635. 242. Cosmo de Medici, Groothertog van Tocane (te paard.) 243. Eduard Farnese Hertog van Parma, Oom van den Groothertog (te paard.) 244. Francois Marie van Toscane broeder van den Groothertog (te paard.) 245. Joseph de la Pise, seigneur de Maucoit, wapenkovoor den Prins van Oranje-Nassau. 246. Hendrik grave van Nassau, Heer v. Ouwerkerke, wapenkoning voir den Stadthouder van Gelderland... 247. Ridder Charles Cottrel wapenkoning voor den koning van Engeland. 248. Willem II Koning van Groot Brittannie, Prins van Oranje-Nassau enz. Erfstadthouder, kapiteijn en admiraal-generaal over Gelderland, Holland...(te paard.) 249. Mr. Jakob Boreel, Heer van St. Aagt, Duijnbeke, Westhoven en Meerestein, Hoofdofficier en Burgemeester van Amsterdam... (te paard.) 250. Frederik Willem, Keurvorst van Brandenburg (te paard.) 251. Eugenius, Prins van Savoye, Generaal-veldmaarschalk en Minister van Oorlog van den Keizer van Duitschland: Leopold II (te paard.) 252. Mr. Johannes Baron van Arnhem, Heer van Rozendaal tot Harslo, beschreven in de Ridderschap van de Veluwe... (te paard.) 253. Maurits Lodewijke, Graaf van Nassau van der Lecke, brigadier-commandant d. kavalerie , 1647 (te paard.) 254. Everard van Weede, Heer van Weede, Dijkveld enz. Voorzitter van de Staten van Utrecht, 1644 (teaard.) 255. Mr. Coenraad van Heemskerke, Rijksgraaf, Pensionaris van Amsterdam, ordinaris-Ambassadeur te Madrid, 1665... (te paard.) 256. Walraven van Hecckeren van Nettelhorst, landdrost van de Veluwe, voorzitter van de Geduteerde Staten van het graafschap Zutphen... (te paard.) 257. Mr. Aernout van Citters, heer van Gapinge, lid v. d. Hoogen Raad, ordinaris Ambassadeur te Londen en te Madrid (te paard.) 258. Mr. Willem van Haren, Rentmeester-Generaal van de Domeinen van Friesland, Grietman van het Bildt, Lid van de Gedeputeerde Staten van Friesland... (te paard.) 259. Christiaan Meller, Professor in de wiskunde. 260-269. Norrits (vaandrig) Studentenvrijwilligers. 270. Staatsiekoets. 271. Mr. Antoine Heynsius, Raadpensionaris van Holland, Grootzegelbewaarder en Stadhouder der leenen in Holland, 1658. 272. Mr. Gillis Valckenier, Burgemeester van Amsterdam 1679. 273. Mr. Adriaen Paedts, Vroedschap van Rotterdam, Bewindhebber der O.I. Compagnie, Thesaurier-Generaal vsn de Admiraliteit van de Maze, 1653. 274. Mr. Nicolaas Witsen, Burgemeester van Amstedam, 1663. 275. Mr. Jacob Hop, baron van het Roomsche Rijk, Raad en Thesaurier-Generaal der Vereenigde Nederlanden, 1667. 276. Mr. Nicolaas Heynsius, Secretaris van Amsterdam, ordinaris-Ambassadeur van Hunne Hoogmogenden aan het Zweedsche hof, 1631. 277. Frederik Ruysch, Med. doctor, Hoogleeraar in de Verloskunde aan het Athenaeum te Amsterdam... 278. Pierre Bayle. 279. John Locke. 280. Peter Alexiowitch, Czar van Muskovie (te paard.) 281. Alexander Danilovitch Menzikoff, eerste Minister van den Czar, Prins, Generaal-Majoor, Gouverneur van Ingrie. 282. Bagration, Prins van Georgien (te paard.) 283. Francois Jacob Le Fort, Gouverneur van Novogrod, Generaal en Admiraal (te paard.) 284. Mr. Willem Buijs, Pensionaris van Amsterdam, Eerste Secretaris van de Staten van Holland, 1646. 285. Mr. Simon van Slingelandt, Raadpensionaris van Holland, 1682. 286. Mr. Bruno van der Dussen, Burgemeester van Gouda, Gecommitteerde Raad van de Staten van Holland en West Friesland, 1668. 287. Mr. Francois Fagel, Eerste Griffer der Algemeene Staten, 1698. 288. Mr. Cornelis Hop, Raad en Burgemeester van Amsterdam, Ambassadeur in Frankrijk, 1674. 289. Mr. Isaac van Hoornbeeck, Raadpensionaris van Holland, 1668. 290. Oliver Goldsmith. 291. Henry Fielding, 1728. 292. Justus van Effen, 1716. 293. Francois Marie Arnouet de Voltaire. 294. Willem IV, Prins van Oranje-Nassau enz. Erf-Stadhouder, Kapitein-Generaal en Admiraal der Vereenigde Nederlanden... (te paard.) 295. Adolf Hendrik, Graaf van Rechteren, Vrijheer van Almelo en Vriezenveen lid der ridderschap van Gelderland... (te paard.) 296. John Duncan, Raad en Requestmeester van Zijn Hoogheid, Raad en Rekenmeester der Staten vsn Holland (te paard.) 297. Willem Graaf Bentinick, Heer van Rhoon, Varel en Kniphuizen, lid der Staten van Holland, Raad van State... (te paard.) 298. Mr. Wilhem van Citters, Burgemeester van Middelburg, Bewindhebber der O.I. Compagnie, 1704. 299. Mr. Pieter Steyn, Raadpensionaris van Holland, Curator der Leidsche Hoogeschool, 1724. 300. Willem V, Prins van Oranje-Nassau enz. Erfstadhouder, Kapitein-Generaal en Admiraal der Vereenigde Nederlanden (te paard.) 301. Sir Charles Gordon-Lennox third Hertog van Richmond, 1754 (te paard.) 302. Bernard Graaf van Welderen, Heer van Ubbergen, Hemmen enz. lid der ridderschap van Nijmegen...(te paard.) 303. Willem Lodewijk Baron van Wassenaer van Sterrenberg, lid der Ridderschap van Holland...(te paard.) 304. Mr. Johan Adriaan van de Perre, Heer van Nieuwveen en Welsinge, Vertegenwoordiger van den eersten Edele van Zeeland, 1755 (te paard.) 305. Mr. Pieter van Bleiswijk, Pensionaris van Delft, Raadpensionaris van Holland, Grootzegelbewaarder... 306. Johannes Florentius Martinet, 1748. 307. Mr. Laurens Pieter van der Spieghel, Raadpensionaris van Zeeland en Holland, 1755. 308. Johannes le Francq van Berkhey, Lector der Natuurlijke Gesch. aan de Leidsche Akademie, 1747. 309. Mr. Rutger Jan Schimmelpenninck, Raadpensionaris der Bataafsche Republik, 1781. 310. Mr. Pieter Vreede, lid van 't Uitvoerend bewind der Bataafsche Republik, 1768. 311. Wybo Fynje, Voorzitter van het Uitvoerend Bewind van de Bataafsche Republik, 1771. 312. Triomfwagen, versierd met de vlaggen der natien, van welke Studenten aan de Leidsche Hoogeschool hebben gestudeerd. 313-318. Geleiders der paarden.