SPL Hand Coloured Rare Book Collection Featuring Norman R Bobins

If you would like to get in touch, please feel free to contact:

VAN LAAR, Gijsbert.
Magazijn van Tuin-Sieraden; of Verzameling van Modellen van Aanleg en Sieraad, voor Groote en Kleine Lust-Hoven, Voorn Amelijk van Dezulke die, Met Weinig Kosten, Te Maken Zijn. Gewtrokken Uit de Voornaamste Buitenlandsche Werken, Naar de Gelegenheid en..

Published
Zalt-Bommel: Johannes Noman and Son, 1819
References
Landwehr, Col. Plates, 101; Berlin Kat. 3409 (ed. Zaltbommel, Johannes Noman & Zoon, 1802); Springer p. 68; Martin van den Broek & Wim Meulekamp, 'Gijsbert van Laar (1767-1829), tuinarchitect. Het magazijn van tuin-sieraden, de Nederlandse landschapstuin en de Vanlaarologie', in: Cascade, bulletin voor tuinhistorie, 12 (2003), pp. 5-47; cf. Saalmink II, 1075-76
Plates
191
Binding/Size
M=4to
Value
0-5000
Published
Zalt-Bommel: Johannes Noman and Son, 1819
Ref
1484

4to (11.25" x 9"; 270 x 215 mm). iv, 100 pp preceding plates. Hand-coloured engraved title and 190 hand-coloured plates depicting garden design, pavilions and the like. Thus the title translates proximately as "A Repository of Garden Ornaments; or Collection of Models of Construction and Ornament, for Large and Small Pleasure Gardens, Chiefly such as can be made at Low Cost." The work was first published in parts in Amsterdam between 1802 and 1809. No date, but probably the second issue of 1819. Van Laar ran a tree nursery at Alkmaar. Berlin Katalog 3409. Without the 8-page "Generaal register van de tuinsieraden." The work was first published in parts in Amsterdam between 1802 and 1809. Shelf wear to the contemporary marbled boards. Binding tight. Plates are very clean. Near Fine. Half Modern Morocco over (rubbed) marbled boards. Coloured plates in order: [Small engraved vignette beneath title page.] 1. Twee stuks nette tempels met derzelver platte gronden, pomp, gazenhok, stoel en bank. 2. Een landhuisje, brug, japel, vogelhuis en obelisk. 3. Tempels, brug, altaren en diverse soorten van hekwerk. 4. Een eenvoudig land-zomerverblijf, overdekte zitplaats, met derzelver platte gronden, gedenkstukjes, banken en stoelen. 5. Eene hermitage en een schoon regelmatig gebouw, met derzelver platte gronden. 6. Eene fraaije hermitage, hek, brug en zitplaats. 7. Een hoofdgedeelte van eenen platten grond van eenen aanleg, welke verder naarmate de grootheid der grond kan uitgebreid worden. 8. Twee platte gronden van kleine partijtjes of tuinen. 9. Eene kapel en zomer woonhiis, bloemenbak em een fraai tempeltje, stoel en platte gronden. 10. Diverse bruggen en tafel, hek, stoel, bank en een Chineesch vogelhuisje. 11. Twee nette gebouwtjes, visschers hut en verscheidene soorten van lat-en hekwerk. 12. Een tempel en twee aardige kabinetten met derzelver platte gronden, hek-en lat-werk en een Chineesch tentschuitje. 13. Een Dorische tempel met de grondlegging en eene schoone brug. 14. Een ruime zitbank, ijzeren hekken, en eene Chineesche ophaalbrig. 15. Bevat het hoofdgedeelte van eenen aanleg, die verder naar de grootte van het terrein kan uitgebreid worden, of wel binnen deze bepalingen zoude kunnen blijven. 16. Hoofdgedeelte van eenen niet grooten aanleg. 17. Een fraai gebouwtje, tuinstoel, bank, altaran en een geheim gemak. 18. Een geheim gemak, stoelen, bruggen en een tempel. 19. Tuinstoelen, tafel, tempel, eene fraaije schop en een Chineesche gondel. 20. Een fraai kabinet, Chineesch duivenhuis, ruine, fraaije bruggen en hekwerk met de platte gronden. 21. Een nette tempel naar de Romeinsche bouwkunde, een geheim gemak, eene poort op de wijze van eene ruine en eene fraaije brug, platte grond en ligging. 22. Eene ruine geschikt voor een' kluizenaar, platte grond van dezelve en eene Chineesche brug. 23. Een' niet grooten doch netten aanleg waarin veel afwisseling is. 24. Een hoofdgedeelte van eenen grooten landelijken aanleg die naar de grootte des gronds kan uitgebreid worden. 25. Een gebouwtje in de Chineesche smaak en vlakte van hetzelve. 26. Eene trotsche poort, tuinstoelen, hekken, bruggen van lattern en een bevallig open paviljoen. 27. Een open kabinet over het water, en een fraai tempeltje, tuinbanken en stoelen. 28. Een Chineesch gebouwtje, brug, altaren, tuinbanken en een net geheim gemak. 29. Een kabinetje, zonnescherm en eene schoone Zwitsersche brug van ruwe staken. 30. Eene schoone partij van eenen grooten aanleg. 31. Een anleg van een boschje. 32. Platte grond van eenen Engelschen aanleg, met een watertje doorsneden, dat zich in verschillende gedaanten afwisselt. 33. Een schoone tempel, in dem Gothischen maak, met deszelfs platten grond. 34. Vier teekenachtige ruwe hutten, die alle met zeer weinige kosten te maken zijn. 35. Een schoon gebouw van smaak, en vlakke grond. 36. Een Chineesche tempel op eene brug, diverse tempels en bruggen. 37. Een sierlijk landhuisje, eene schoone oude vervallen Gothische brug en altaren. 38. Een fraai badhuis met deszelfs ligging platte en binnengrond. 39. Een gedeelte van eenen aanleg. 40. Een kleine Engelsche aanleg. 41. Een bevallig landgebouwtje, hut, vogelhuis en diverse tuinbanken. 42. Een fraai landgebouwtje met deszelfs grondlegging. 43. Een tempel aan de eenzaamheid gewijd, met de vlakke grond. 44. Een schoone Aziatische tempel met de grondlegging, en twee nette boschhutten. 45. Een Gothisch gebouwtje van riet, leuningen voor Chineesche bruggen en eene nagebootste rots in welks holte eene grafttombe is opgerigt. 46. Een gedeelte van een bergachtig Arcadisch landschap. 47. Bevat de platte grond van het hoofdgedeelte van eenen aanleg. 48. Platte grond van eenen niet zeer grooten doch netten en bevalligen aanleg, waarin vele aangename afwisselende partijtjes ziju. 49. Eene bevallige partij met eene hermitage, met deszelfs platten grond. 50. Een klein kabinetje, visschers hut, paviljoen en brug. 51. Een tempel in den Chineeschen smaak, met deszelfs grondlegging. 52. Twee fraaije Chineesche vaartuigen. 53. Een net landgebouwtje, en hetzelve van binnen op de wijze van eenen tempel. 54. Een paar bevallige ruines. 55. Een gedeelte van eenen aanleg, met het hooftgebouw. 56. Plan tot verandering vsn een gedeelte van een klein Buiten tusschen welke twee wegen zich vereenigen. 57. Een schoon grafmonument, onder een oude teekenachtige boom. 58. Eene teekenachtige ruine over een groot water. 59. Een landhuisje in de Russische smaak en platte grond bij hetzelve. 60. Een open paviljoen met dezelfs stoelen, tafels en vlakke grond. 61. Een schijnbaar oud vervallen tuinhiis, en eene ruine. 62. Een tempel van Diana, kapel en eene hermitage op een eiland. 63. Gedeelte des platten gronds van een buitengoed. 64. Een kleine nette aanleg, voornamelijk geschikt voor bijzondere soorten van gewassen en bloemen. 65. Een Chineesch duivenhuis en platte grond van hetzelve. 66. Drie fraaije grafgedenkteekens wegens kinderen. 67. Een fraai en net gabouwtje, platte grond van hetzelve, deuren en eene brug in de Gothische smaak. 68. Twee fraaije hutten. 69. Eene antique graftombe, poort en diverse fraaije bruggen. 70. Een fraai teekenachtig burgje. 71. Een paar teekenachtige boschhutten. 72. Bevat twee platte gronden voor kleine terreinen. 73. Een ruw onkostbaar gebouwtje in de Moscovische smaak, opslaande tuinbank en tafel. 74. Vier gedenkteekenen voor honden. 75. Eene fraaije zitplaats en fraaije brug. 76. Eene bevallige rustplaats, graftombe, stoel en tafel. 77. Tempels in den Gothischen smaak met derzelver vlakke gronden. 78. Eene fraaije graftombe die met overhellende populiers en treurwilligen bedekt is. 79. Een plat geschilderd schot verbeeldende eene oude boeren herberg. 80. Het voorgedeelte van eenen grooten Engelschen aanleg. 81-82. Bevatten vier fraaije boschhutten. 83. Eene schoone waterpartij met een eiland waarop zich eene rots bevindt. 84. Eene stroohut en een fraai tempeltje. 85. Een oud Gothisch gebouw van hout getimmerd. 86. Een net landelijk huisje en eene fraaije brug. 87-88. Platte gronden bevattende de voorste en achterste partij van een buitengoed. 89. Een net gebouwtje, stoel en banken. 90. Twee tempels om op hout te schilderen en banken. 91. Een land en een Gothisch gebouwtje, derzelver platte gronden en diverse stoelen. 92. Twee fraaije gebouwtjes en vlakke gronden. 93. Koepels naar nieuwer smaak, met derzelver ligging. 94. Een schoon tuingebouw met deszelfs vlakke grond. 95. Een kleine Engelsche aanleg, geschikt voor eenen grooten tuin. 96. Een zelfde ontwerp van aanleg, als de vorige. 97. Een bevallig huisje en een paar nette gebouwtjes, bank en brug. 98. Een gebouwtje in dem Oosterschen smaak, ruine van een Gothisch gebouw, geheim gemak, poort, vogelhuis en derzelver platte gronden. 99. Een fraai tuingebouw en een hek. 100. Een prachtig tuingebouw met deszelfs grond, stoelen en hekwerk. 101. Eene schoone Gothische brug. 102. Grafgedenkstukken en gebouwtjes. 103. Een kleine Engelische aanleg. 104. Hoofdpartij van een tamelijk groot terrein. 105. Een fraai tuingebouw en eenen tempel in den Chineesche smaak, beide platte gronden. 106. Hek-en latwerk voor leuningen. 107. Eene hermitage, of ruim landelijk huisje, platte grond de verscheide zijden van hetzeve. 108. Stoelen, bank en latwerk van ruw hout. 109. Eene fraaije kapel met een standbeeld met den vlakken grond. 110. Eene oude Gothische fapel. 111. Egyptische grafnaald en twee fraaije bruggen. 112. Eene waterpartij. 113. Een klein buitenhuis en ruw kabinetje, bank et tafel. 114. Ruine of een schoone waterval met derzelver grondlegging. 115. Een schoon buitenhuis. 116. Eene fraaije koepel met twee verdiepingen. 117. Een Russische rondgaande schommelmolen. 118. Een zeer nette opene koepel. 119. Een Gothische keopel met eene borstwering. 120. Eene zeer nette waterpartij. 121. Eene visschers hut met den vlakken grond. 122. Een fraai open tempeltje en platte grond. 123. Eenige stoelen en banken. 124. Een Chineesch huisje, en een deftig gebouwtje met eene tafel van ruw hout. 125. Een oud vervallen inlandsch gebouwtje. 126. Monument onder een teekenachtige boom. 127. Gedeelte van eenen nieuwen aanleg. 128. Gedeelte van het vorige welke aan een behoort. 129. Eene fraaije veltent van linnen met derzelver grondstelling, kroon, enz. 130. Een fraaije doorziende tempel met deszelfs vlakte. 131. Een aardig huisje met de vlakke grond, kabinetje en brug. 132. Een rond paviljoen op eene fraaije brug. 133. Een teekenachtig oud gebouwtje. 134. Een niet onbevallig tuingebouwtje. 135. Eene fraaije Russische wip en tuinbanken. 136. Een kleine aanleg. 137. Een Gothisch gebouwtje. 138. Eene fraaije menagerie met derzelver vlakke grond. 139. Een paviljoen in grootsche smaak en ijzer hekwerk. 140. Ingang tot eene surprise en eene schijnbaar oude vervallen brug. 141. Prieel door walvischbeenen gevormd, met den vlakken grond. 142. Een fraaije Chineesche tempel met den vlakken grond. 143. Een kleine Engelsche aanleg. 144. Twee kleine aanleggen geschikt voor eenen tuim in de stad. 145. Ingang tot eene Chineesche partij, stoelen en bank. 146. Eene kleine menagerie en duivenhuis met dem platten grond. 147. Een fraai kabinetje in eenen bevalligen smaak met de grondlegging. 148. Een schoone waterval. 149. Een fraaije brug met eenen muur er op, in de maniervan een gebouw. 150. Eene ruine in de Gothische smaak, om op een schot te schilderen. 151. Platte grond van eenen kleinen aanleg. 152. Platte grond van een gedeelte van eenen grooten aanleg. 153. Diverse ontwerpen voor honigbijen stallen met derzelver vlakke gronden. 154. Menagerie in de gedaante van eene Turksche Moskee net den vlakken grond. 155. Chineesche gondel, stoelen, pomp en hekwerk. 156. Een net tuinkabinet, stoel en banken. 157. Een boere herbergje em eene fraaije brug. 158. Van binnen in het herbergje van plat 157. 159. Een kleine aanleg. 160. Platte grond van eenen kleinen en netten aanleg. 161. Antique banken en tafels. 162. Een landhuis in een bevallige smaak met deszelfs platte grond. 163. Een paar nette gebouwtjes met derzelver vlakke gronden. 164. Een net gebouwtje, hek en geheime gemakken. 165. Twee schoone bruggen. 166. Een ruw doch teekenachtig gebouw. 167. Gedeelte van eenen kleinen aanleg. 168. Gedeelte van eenen kleinen bevalligen aanleg. 169. Aanleg van eenen ijskelder met deszelfs binnen grond. 170. Een bevallig gebouwtje met eene fontein. 171. Een schoon landhuis in den Engelschen smaak met deszelfs platte grond. 172. Een gebouw in de bevallige Gothische smaak met deszelfs grondteekening. 173. Een aardig landgebouw van planken en bank. 174. Gezigt op een bevallig landgebouw met deszelfs beplanting. 175-176. Twee platte gronden van kleine aanleggen. 177. Een fraai en net badhuis met deszelfs platte grond. 178. Eene landelijke woning voorzein met een rieten dak, deszelfs platte grond en nog eene rustplaats. 179. Eene hermitagie in eene Russische gedaante met deszelfs platte grond. 180. Een vierkant koepelgebouw en eene fraaije rustplaats in den Gothischen aanleg met derzelver platte gronden. 181. Een eiland met eene fraaije doch niet kostbare hermitage. 182. Dezelve van binnen met de eremiet, enz. 183-184. Zijn twee fraaije tuingronden welke bij elkander behooren. 185. Een kabinetje verbeeldende eene poort en eene eenvoudige burg, en een kapel die met weinig kosten gebouwd kan worden, met den platten grond. 186. Een Chineesch duivenhok en eene grafnaald. 187. Een sierlijk Gothisch paviljoen, met de grondvlakte. 188. Eene zeer schoone en fraaije Chineesche brug met derzelver vlakke grondlegging. 189. Eene niet onbevallige woning voor een' daghuurder of jager. 190. Dezelve van binnen op eene eenvoudige wijze.