SPL Hand Coloured Rare Book Collection Featuring Norman R Bobins

If you would like to get in touch, please feel free to contact:

[DUTCH]
Maskerade Leyden 1850.

Published
Leyden: 1850.
Plates
14
Binding/Size
M=4to
Value
0-5000
Published
Leyden: 1850.
Ref
1431

Folding hand-coloured lithographed panorama (aprox 10 m in length x 28 cm), printed title-page, [6] pp contents, loose in contemporary green cloth boards with gilt lettering to upper board, spine and boards have been expertly restored. Fresh green ties to boards. Dutch explanations in separate (loose) blue pamphlet. An unusual panorama depicting a seventeenth century masquerade or pageant by the students of Leyden College in the June of 1850, all in full pageantry costume. Order of Procession: Een corps van 45 muzijkanten onder directie van den Heer F. Dunkler. Number 2. Vier Trompetters. Number 3. Een pauker. Number 4. Jacob Wytz, sergeant-majoor-generaal... Number 5. Tamboer en pijper der lijfgarde Prins Frederik Hendrik. Number 6. Otto Wilhelm van Pudewels. Number 7. Van Beverweert. Number 8. Vaandrig der garde, dragende de Prince-vlag. Number 9. Een detachement der lijfgarde van Prins Frederik Hendrik. Number 10. Jan Adriaansz. Number 11. Capt. Jan van den Bossche. Number 12. Matthijs van Voort. Number 13. Theodorus Niels. Number 14. De Perceval. Number 15. Ridder Johan Wolphaard van Brederode... Number 16. Jonker Philips van Thienen, luitenant-colonel... Number 17. Joris Peterz de Greve. Number 18. Gerard van Asten. Number 19. Woulter Bormans. Number 20. Hendrik Cuysten, president der schepenen. Number 21. Robbertvan Voorne. Number 22. Jonker Gijsbreecht Pieck van Tienhoven. Number 23. Mr. Johan Pelgrom. Number 24. Johannes Gans, premier pensionaris. De vier Schutterijen van s'Hertogenbosh. Number 25. Burger-hopman... Schutterij van den ouden voetboog. Number 26. Burger-hopman... Number 27. Twee schutters der confrerie. Schutterij van den nieuwn voetboog. Number 28. Burger-hopman... Number 29. Twee schutters der confrerie. Schutterij van den handboog. Number 30. Burger-hopman... Number 31. Twee schutters der confrerie. Schutterij der Kloveniers. Number 32. Burger-hopman... Number 33. Twee schutters der confrerie Number 34. Twee trompetters. Number 35. Thomas Stakenbroek, luitenant-generaal... Number 36. Jonker Willem Pinsen van der Aa, colonel... Number 37. Hendrik van Bergaigne, ritmeester der carabiniers. Number 38. Een cornet, dragende eenen cavallerie-standard... Number 39. Een detachement caribiniers. Number 40. Een guidon-drager der carabiniers. Number 41. Petrus Rompt, ordinaris medicijn der cavallerie... Number 42. Engelsche tamboer en pijper. Number 43. Sir John Ashley, luitenant-colonel der Engelschen. Number 44. Engelsche vaandrig. Number 45. Een detachment Engelschen. Number 46. Maximiliaan van Borselen, officier... Number 47. Hans Joost van Dorth, officier... Number 48. Twee Herautenvan wapenen der Unie. De Gecommitteerden te velde van Hunne Hoog. H.H. Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden. Number 49. Nikolaas van Boekhorst, ridder... Number 50. Adriaan Ploos, ridder... Number 51. Nanning van Foreest, pensionaris van Alkmaar... Number 52. Simon van Beaumont, pensionaris van Middelburg... Number 53. Sweer van Haersolte... Number 54. Goozen Schaffer... Number 55. Johan van Goch, ridder... Number 56. Twee Herauten van wapenen van prins Frederik Hendrik. Number 57. FREDERIK HENDRIK, prons van Oranje, graaf van Nassau... Number 58. Pages van prins Fredeik Hendrik. Number 59. Bernhard Muin van Swarstein, luitenant... Number 60. De moor... Gevolg van prins Frederik Hendrik. Number 61. Frederik V, graaf van Paltz, koning van Bohemen. Number 62. Ulric, prins van Denemarken, zoon van Christian IV. Number 63. Willem, graaf van Nassau, gouveneur van Heusden. Number 64. Johan Maurits, graaf van Nassau. Number 65. Frederic Maurice devla Tour d'Avergne... Number 66. Lord Vere, graaf van Oxford. Number 67. Jacob baron van Wassenaar... Number 68. Adriaan van Cuyck van Meteren, luitenant-kolonel der Gardes. Number 69. Gaspard de Colligny, graaf van Chatillon. Number 70. Phillips de Zoete van Haultain, admiraal, gouvernor van Sluis. Number 71. Henri Cherif, zoon van den leizer van Marokko. Number 72. Drie Hellebardiers der hofhounding van prins Frederik Hendrik. Number 73. Amalia van Solms, princesse van Oranje, gemalin van prins Frederik Hendrik. Number 74. Elisabeth, dochter van Jacobis I, koning van Engeland, gemalin van Frederik V. Number 75. Gravinne van Dona, Staatsdame. Number 76. Jans Aelbrecht, graaf van Solms, broeder der princesse van Oranje. Number 77. Cornelis van den Myle, ridder... Number 78. Ridder Constantijn Huygens, heer van Zuylichem, geheimschrijver des prinsen van Oanje. Number 79. Johan de Knuyt... Number 80. Johannes Junius, secretaris van den prins. Number 81. Brouard, tresorier-generaal van den prins. Number 82. Gilles Jacobs Quintyn, hofpoeet. Number 83. Dr. Gulielmus Stratenus (van der Straaten)... Number 84. Ds. Conradus Marquinius, Zijner Excell. predikter te velde. Number 85. Twee trompetters. Number 86. Ridder Johan van Merode... Number 87. Ritmeester Ysselsteyn. Number 88. Ritmeester Marlot. Number 89. Kapitein van Lauwick, drost vn Breevoort. Number 90. Kapitein-Luitenant Karel van Lennep. Number 91. Adolph Philips van Hoorne, generaal der artillery. Number 92. Henri de la Tour d'Auvergne, vicomte de Turenne. Number 93. Waalsch tamboer en pijper. Number 94. Vermiel, hopman der Vieux Walons of Nieuwe Geuzen. Number 95. Vaandrig der Vieux Walons, dragende het geuzen vaandel. Number 96. Een detachment der Vieux Walons of nieuwe geuzen. Number 97. Sir George Haye, kolonel. Number 98. Baron Grey, kolonel. Number 99. Sir William Stuart, luitenant-kolonel. Number 100. Sir John Douglas, kolonel. Number 101. Schotsche doedelzakspeler. Number 102. Alexander Mac-Nachthan, hopman der Schotten. Number 103. Vaandrig der Schotten. Number 104. Een detachement Schotten. Number 105. Jacob Francois van Bockhoven, officier... Number 106. De Drost van Apeldoorn. Number 107. De heer van Hesmenzoelen. Number 108. Kien, officier... Number 109. Matroos der Oost-Indische Compagnie... Number 110. Eene bende matrozen der Oost-Indische Compagnie... Number 111. Nerderlandsche tamboer en pijper. Number 112. Pieter Jannssen van Vlissingen met eene Oranje vlag. Number 113. Johan Koenraad d'Aubremont, ritmeester in Spaansche dienst. Number 114. Appelman, officier. Number 115. Goudwel, hopman der Nederlandsche pickeniers. Number 116. Een detachement Nederlandsche Piekeniers. Number 117. Twee trompetters. Number 118. Willem van der Ryt, ridder... Number 119. Een cornet, dragende eenen cavallerie standaard. Number 120. Een detachement Kurassiers. Number 121. Een guidon-drager der kurassiers.