SPL Hand Coloured Rare Book Collection Featuring Norman R Bobins

If you would like to get in touch, please feel free to contact:

REIJNST, J.C.
J. van der Wall Bake.
Gekostumeerde Optogt Gehouden Door de Leven un het Delftsche Studenten-Corps den 5 den Mei 1857.

Published
Delft: W.Beets, [1857].
References
Bobins 1012; Muller 7259; Copy cited by Rijksmuseum Research Library.
Plates
17
Binding/Size
M=4to
Value
0-5000
Published
Delft: W.Beets, [1857].
Ref
5039

Oblong 4to; Chromolithographed panorama heightened with gum arabic after J.H. Hoffmeister. Contemporary red cloth, new dark blue cloth box, maroon morocco label to spine. 17 conjoined coloured panels. Numbers underneath correspond to a numbered key informing the reader who everyone is within the parade etc. Coloured plates in order: De Garebeg Optogt van den Sultan van Djokjokarta. Panel 1. 1-2. Prijaji Gladag. 3-4. Gandeq Djadjar. 5-6. Prijaji Gandeq. 7. Tamboer en Pijper. 8. Pradjoerit Prawiro Brodjo (Officier). 9-13. Prad Prawiro Brodjo (Vaandeldrager). Panel 2. 14. Tamboer en Trompetter. 15.. Pradjoerit Djogo Karjo (Officier). 16-21. Pradjoerit Djogo Karjo (Vaandeldrager) Panel 3. 22-23. Pradjoerit Njoetro. 24-25. Loerah Njoetro. 26-27. Pradjoeit Midji Somo Admodjo. Panel 4. 29. Koetsier en acht Staljongens - Pajongdrager. Panel 5. 28. Ingkang Sinoehoen, Kandjeng Soeltan, Amengkoe Boewono, Senopati Ngalogo, Ngabdoerrahman Sajidin Panatogomo, Kalipat-Toellah... 30-31. Hollandsche Ordonnans (te Paard). Panel 6. 32-33. Pradjoerit Njoetro. Panel 7. 35. Sirihdoos -Kwispeldoor - en Pajongdrager Koetsier en zes Staljongens. 34. Pangeran Adipati Pakoe Alam... Panel 8. 36-37. Mantri (als gevolg). 38. Twee Sirihdoos - twee Kwispeldoor - twee Pajongen twee Matjedragers. De meest karakterlstieke Typen uit den Nederlansch-Indischen Archipel. Panel 9. 42. Pajongdrager. 40-41. Soendanesche vrouw tot gezelschap van de Bruid. 39. Soendanesche bruid. 43. Een Boteqan - en en Toiletspiegeldrager. Panel 10. 44. Soendanesche Bruidegom (te Paard). 45. Twee Staljongens / Een Pajongdrager / Twee Waaijerdragers. 46-47. Soendanees tot gezelschap van den Bruidegom. 49. Topeng (Vrouw). Panel 11. 48. Topeng (Man). 51-53. Het Gammelan Orchest [...] bespeeld door de Heeren. 55. Het Gammelan Orchest [...] door de Herren. Panel 12. 50 & 54. Het Gammelan Orchest [...] bespeeld door de Herren. 57-59. Het Gammelan Orchest [...] bespeld door de Heeren. Panel 13. 56. Het Gammelan Orchest [...] bespeld door de Heeren. 60. Javaan Priester. 61. Haji. 62. Voorvechter van het Eiland Solor. 63. Voorvechter van het Landschap Amfoang. 64. Heraut uit het landschap Amarassi. Panel 14. 65-66. Singo-Sekar. 67. Regent van het eiland Java (te Paard). 69-70. Javaan in Krijgskostuum. 68. Pajong - Sirihdoos - en Kwispeldoordrager. Panel 15. 72. Majoor Chinees. 71. Chinesche Priester. 73-74. Chinees. 76. Pangeran van Madura (te Paard). 75. Raden Adipati van Madura (te Paard). Panel 16. 77-78. Maduresche Mantri. 79. Twee Pajong - twee Sirihdoos - en twee Kwispeldoordragers. 81. Arabier. 80. Pangosloe van de XIII Kotta's. 82. Njei. Panel 17. 83-84. Rottinees. 85. Javaansch Opperhooft in Jagt-Costuum (te Paard). 86-87. Seninnanganger (te Paard).