Clear

   < 1 2 3 4 >  Last ›

  Results 11–20 of 55

 • Gecostumeerde Optogt Gehouden Door de Leden van het Leidsche Studenten-Corps den 7 den Junij 1870
  Author
  BOS, G.J.
  Title
  Gecostumeerde Optogt Gehouden Door de Leden van het Leidsche Studenten-Corps den 7 den Junij 1870
  Published
  Leiden: Jacs. Hazenberg, Corns. Zoon, 1870.

  Stock ID
  1246 

 • Handt-Boeck der Catholiicken om Godt-vruchteliick te Bidden.
  Author
  CANISIUS, Petrus.
  Title
  Handt-Boeck der Catholiicken om Godt-vruchteliick te Bidden.
  Published
  Antwerp: Inde Plantijnsche Druckerije van Balthasar Moerentorf (Balthasar Moretus), 1634.

  Stock ID
  1237 

 • Vues choisis d’Amsterdam et ses environs dessinées d’apres nature.
  Author
  KRUIJFF, Cornelis de.
  Title
  Vues choisis d'Amsterdam et ses environs dessinées d'apres nature.
  Published
  Amsterdam: chez François Buffa & Fils, [1825].

  Stock ID
  1232 

 • De Roem des Vaderlands Gehandhaafd in 1831. Beknopt verhaal der jongste gebeurtenissen in het Koning
  Author
  VYVER, C. Van Der
  Title
  De Roem des Vaderlands Gehandhaafd in 1831. Beknopt verhaal der jongste gebeurtenissen in het Koningrijk der Nederlanden. Eene gedenkzuil voor de jeugd
  Published
  Amsterdam: C.M. Ferrari, 1832.

  Stock ID
  1229 

 • Verhalen uit China.
  Author
  [CHILDREN]
  Title
  Verhalen uit China.
  Published
  Leiden: P.J. Trap, (ca.1835).

  Stock ID
  1227 

 • Sketches in Flanders and Holland; with some account of a Tour through Parts of those Countries, sho
  Author
  HILLS, Robert.
  Title
  Sketches in Flanders and Holland; with some account of a Tour through Parts of those Countries, shortly after the Battle of Waterloo; in a Series of Letters to a friend
  Published
  London: J. Haines, J. Turner for John Booth, R. Ackerman, W.H. Pyne, Lodon 1816

  Stock ID
  1165 

 • Costumes Moderne. [Musee de Costumes.]
  Author
  [COSTUME]
  Title
  Costumes Moderne. [Musee de Costumes.]
  Published
  Paris: Ancienne Maison Aubert [1850]

  Stock ID
  1141 

 • Penélopé, of Maandwerk aan het Vrouwelijk Geslacht toegewijd. Bevatte
  Author
  MEERTEN-SCHILPEROORT, Anna Barbara Van.
  Title
  Penélopé, of Maandwerk aan het Vrouwelijk Geslacht toegewijd. Bevattende: De Beschrijving en Afbeelding van Allerhande soorten van vrouwelijke handwerken; Benevens Eenige Lektuur, over onderwerpen uit den vrouwelijken kring. Vol. I-III, complete in 12
  Published
  Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 1821-1826.

  Stock ID
  1112 

 • Zee, land, en stroom lust bestaande in ... verscheyde gezigten binnen en buytenlandsche vaartuygen e
  Author
  LAAN, Adolf van der.
  Title
  Zee, land, en stroom lust bestaande in ... verscheyde gezigten binnen en buytenlandsche vaartuygen en scheepen zoo als men de zelve heedendaags bouwt. Naar 't leeven geteekent van verscheyde liefhebbers, en in't kooper gebragt door A. van der Laan
  Published
  Amsterdam: Petrus Schenk, (after 1726)

  Stock ID
  1111 

 • Godvruchtige bespiegelingen van den oceaan, van den oogst, over eene ziekte en ‘t laetste oordeel, e
  Author
  PEARSALL, Richard.
  Title
  Godvruchtige bespiegelingen van den oceaan, van den oogst, over eene ziekte en 't laetste oordeel, en onder het wandelen door een bosch; in vyftien brieven aen goede vrienden vervat. - (vol. 2:) Godvruchtige bespiegelingen van de vlinders oft kapellen...
  Published
  Amsterdam: Pieter Meijer, 1763-65.

  Stock ID
  1109 

 •  < 1 2 3 4 >  Last ›