Clear

   1 2 3 >  Last ›

  Results 1–10 of 54

 • Nette Afbeeldingen der Eyge Dragten van alle Geestelyke Orders;  (and) Nette Afbeeldingen der Eygene
  Author
  SCHOONBEEK, Adriaan.
  Title
  Nette Afbeeldingen der Eyge Dragten van alle Geestelyke Orders; (and) Nette Afbeeldingen der Eygene Dragten van alle Geestelijke Vrouwen en Nonnen-Orders;
  Published
  (1) Amsterdam: By den Auteur, in de Kalverstraat, 1688. (2) Amsterdam, By den Auteur, in de Kalverstraat, 1691.

  Stock ID
  1475 

 • Het Ghedurigh Kruys Jesu Christi Bound together with Gheestelycke Oeffeningen voor de Ghebroeders en
  Author
  ANDRIES, Judocus.
  Title
  Het Ghedurigh Kruys Jesu Christi Bound together with Gheestelycke Oeffeningen voor de Ghebroeders ende Ghesusters des H. Roosen-Kransken van de Alder-weerdighste Maghet ende Moeder Godts Maria
  Published
  Antwerp: Cornelis Woons, 1652.

  Stock ID
  633 

 • Nederlandsche Kleederdragten ... [with] Nederlandsche zeden en gebruiken
  Author
  BING, Valentijn.
  Title
  Nederlandsche Kleederdragten ... [with] Nederlandsche zeden en gebruiken
  Published
  Amsterdam: Frans Buffa en Zonen, I. 1850-1857 II. 1857-1859

  Stock ID
  827 

 • Maskerade Gehouden Door de Leden van het Leidsche Studenten-Corps den 15den Juni 1875
  Author
  BOS, G.J.
  Title
  Maskerade Gehouden Door de Leden van het Leidsche Studenten-Corps den 15den Juni 1875
  Published
  Leiden: Jacs. Hazenberg, Corns. Zoon, 1875.

  Stock ID
  1247 

 • Handt-Boeck der Catholiicken om Godt-vruchteliick te Bidden.
  Author
  CANISIUS, Petrus.
  Title
  Handt-Boeck der Catholiicken om Godt-vruchteliick te Bidden.
  Published
  Antwerp: Inde Plantijnsche Druckerije van Balthasar Moerentorf (Balthasar Moretus), 1634.

  Stock ID
  1237 

 • Huwelyks mintafereel. Leerdicht. Begrepen in III boeken. [Luxuriously handcoloured and heightened wi
  Author
  CLERCQ, Pieter de.
  Title
  Huwelyks mintafereel. Leerdicht. Begrepen in III boeken. [Luxuriously handcoloured and heightened with gold]
  Published
  Amsterdam, Gerard onder de Linden, 1722.

  Stock ID
  105 

 • Reis naar Oost-Indie of land- en zeetogten gedurende de twee eerste jaren mijns verblijfs op Java
  Author
  DOREN, J.B.J. van
  Title
  Reis naar Oost-Indie of land- en zeetogten gedurende de twee eerste jaren mijns verblijfs op Java
  Published
  Gravenhage: 1851.

  Stock ID
  506 

 • Die Holländer. Eine karakteristische Skizze aus der Völkerkunde. Nach den bessten und neuesten Schri
  Author
  EHRMANN, T.F.
  Title
  Die Holländer. Eine karakteristische Skizze aus der Völkerkunde. Nach den bessten und neuesten Schriftstellern ausgearbeitet. [Brightly coloured costume-series of the Netherlands, partly copied after Bernard Picart]
  Published
  Leipzig: Jena, Adam Gottlieb Schneider, 1791.

  Stock ID
  85 

 • Collection des Costumes des Provinces Septentrionales du Royaume des Pays-Bas.
  Author
  GREEVEN, Hendrik.
  Title
  Collection des Costumes des Provinces Septentrionales du Royaume des Pays-Bas.
  Published
  Amsterdam: F. Buffa et Zoonen, Paris, Engelmann et Cie, 1828

  Stock ID
  605 

 • Sketches in Flanders and Holland; with some account of a Tour through Parts of those Countries, sho
  Author
  HILLS, Robert.
  Title
  Sketches in Flanders and Holland; with some account of a Tour through Parts of those Countries, shortly after the Battle of Waterloo; in a Series of Letters to a friend
  Published
  London: J. Haines, J. Turner for John Booth, R. Ackerman, W.H. Pyne, Lodon 1816

  Stock ID
  1165 

 •  1 2 3 >  Last ›